Effe lunchen…

Ik had de Dutch Dangleberries te lunch. Zo hé, dat heb ik geweten. Vijftien (15) flessen wijn gingen erdoorheen. Om zeven uur gingen we op onze knieën naar huis – ik even mazzel dat ik maar twee meter hoefde te kruipen. En weet je wat Roxana zei: ‘Nu al?’ Mijn meisje heeft veel geleerd dat laatste twee jaar. Oja, daarna nog even een pokeravondje, vet gewonnen uiteraard, en hup weer een stuk of zes achterover geslagen. De avond ervoor klokten we er ook al zes weg, en de avond dáárvoor iets van twintig liter bier de man. Dat ik nog leef. De Dangleberries. Drie jonge gasten uit Amsterdam die vonden dat hun helikopterbaan bij de marine niet opwindend genoeg was en een jaar vrijaf hebben genomen om Latijns-Amerika te verkennen. De motoren: een XT600 en twee Teneré’s van voor de jaartelling. We hebben het over Stefan, Roel (op de foto de twee kale neten) en Bas. Geinige gasten, hoor. Tikkeltje trots op het feit dat ik één van hun inspiratoren ben geweest. Ik wilde nog veel meer over deze geinige gasten schrijven, maar ben door de drank alles vergeten. Wat ik nog wel weet is… nee, ook vergeten. De Dangleberries – blijf erbij dat het dingleberries moet zijn, maar vooruit – zijn op weg naar Ushuaia. Houd ze dus in de gaten. Echt meiden, het enthousiasme straalt er bij deze marinemensen vanaf. Way to go.

Promote Paul: Mail to a friend | Post to del.icio.us | Digg! | Translate Dutch to English

 1. Wat een leuk verhaal weer! Ik zag inderdaag op hun site staan dat je hun inspirator bent geweest. Gaaf. En helemaal tof dat je in contact komt met al die stoere motorrijders. Ze weten je te vinden in Sucre.
  Volgende week zit ik in het oude perzie….zeg ik maar heel vriendelijk want de meeste mensen vallen mij nog net niet aan als ik zeg dat ik naar Iran ga. Noem je Iran dan zijn mensen ineens heel politiek correct. Vermoeiend.
  Hoeveel politiek correcte landen bestaan er eigenlijk op deze aardbol…

  Kus van je zus

  According to Daantje – 13:15 (op 17 September ’10)
 2. Lijkt me razend interessant eenr reisje naar Iran, volgens mij een prachtig land. Ben benieuwd wat je er van vind!

  Je zult wel blij zijn met zulk bezoek Paul, als je normaal gesproken tussen die Bolies zit…vervelend als je zoveel negatieve energie krijgt van dat gedoe. Maar goed idee om een nieuwe motor te kopen! Guzzi fixeren en inlijsten 🙂

  According to Luc – 12:03 (op 18 September ’10)
 3. Was gezellig Paul. (Paul…..wie is paul? vergeten door de drank, maar op de foto lijkt het gezellig).
  Sorry dat we al na 7 uur lunchen weggingen, maar ja….de drank was al op. We zitten nu vast in Samaipata….Roels bike heeft serious problems. Dus kom gerust even langs op je nieuwe XR. Zitten in Posada del sol……of in de lokale kroeg. Wij hebben onze lever al weer gevonden namelijk.

  According to Stefan – 18:18 (op 18 September ’10)
 4. Daantje, vergeet niet om Isfahan te bezoeken. Één van de mooiste plaatsen (althans volgens mij). Overigens zijn er giga veel interessante én mooie plekken in Perzië. Je zult nog tijd te kort komen. Hoe dan ook goeie reis en geniet ervan.

  Hé Paul, wat ´n ellende met Guusje. Hopelijk komt alles snel weer op z´n wieltjes terecht en ben je deze zooi snel vergeten. Als die Boli´s de ´regeltjes´ gaan volgen…. oeijoei. Wens je er veel succes mee en …. laat je niet te veel van slag brengen joh. Schiet je helemaal niks mee op en zorgt alleen maar voor negatieve energie. Bekijk alles van een zonnige (= positieve) kant. Is veel beter voor je gezondheid en gemoedsrust.
  Leuke verhaaltjes en dito plaatjes weer, Paulus.
  Goeie reis naar Santa Cruz en terug naar Sucre. Volg je de routa del Ché, of heb je inmiddels een andere schitterende route gevonden?
  Groeten, Peer

  According to Pedro – 05:17 (op 19 September ’10)
 5. Ik ben in Samaipata en wie kom ik daar tegen? Roel, Steef en Bas. Roels XT600 heeft de geest gegeven. Nul compressie. Dat gaat wel een paar weken duren. Heb de XR650R onder mijn gat en ben echt zo blij als een kind. Voor mij is het toch de Duc onder de enduro`s. Outit erbij gekocht. Rib uit mijn lijf, maar ach, moet toch niet te streng voor me zelf zijn. Heb de Nederlandse consul in Santa Cruz lang gesproken. Geweldige vent. Heeft me veel inzicht in Bolivia gegeven. Hij gaat ook zijn nek uisteken om de Guzzi te redden. Terug over de Che-route. Loop wel te kankeren op Bolivia, maar al met al niet echt een saai leven. Overigens overkomt dit de meeste buitenlanders in Bolivia, vooral in de beginfase. Als alles eenmaal op de rails staat, gaat het meestal beter. Ben erg trots op mijn zus. Iran is het Colombia van het Midden-Oosten. Van elke reiziger hoor ik dat daar de allerliefste mensen ter wereld wonen. Mijn zusje doet dat toch maar even. Eind december komt ze naar Bolivia. Die maakt het dus ook niet slecht. He, te gek weer eens wat van je te horen Peer. Zullen we een keertje skypen als ik weer in Sucre ben. Heb mijn kleine cameraatje bij me en zal wat platen schieten van de XR. Wat een beest Roy, en ik ben nog maar aan het inrijden. Mazzel.

  According to Paul – 20:26 (op 19 September ’10)
 6. Paul,

  Ik vond het echt tof, dat je met Rox en de kids mij op het vliegveld in Sucre uitzwaaide.
  Het bezoek aan Linda heeft mij een goede indruk gegeven over haar leventje daar, met name Ñanta en Café Bar Amsterdam. Het hoogtepunt was meedansen met de Entrada op vrijdag met de kinderen, vrijwilligers en muziekgroep van Ñanta.
  Mijn terugreis duurde lang en het ging niet allemaal vanzelf, maar ik heb alle kilo’s (68 kg) thuisgekregen! Fried kwam met een bloemetje uit zijn werk fietsen. Lief hè!

  Succes met alles en ……vooral je boek!!!!
  Chau Lia

  PS Voetbalwedstrijd 19 september Stompwijk ’92 – van Nispen: 1-1

  According to lia de jong-zwetsloot – 00:01 (op 20 September ’10)
 7. Ja Pedro Isfahan ga ik inderdaad opzoeken. Veel oude opgravingen zien, over markten struinen..enz.
  En ik hoor alleen maar verhalen over de gastvrijheid in het land…ik ben echt mega nieuwsgierig wat mij te wachten staat.

  Paulus daar zat ik op te wachten, dat je de nederlandse consul zou spreken. Dat heb je even nodig om alles helder te krijgen. Goed gedaan.

  Lfs Daan

  According to Daantje – 11:27 (op 20 September ’10)
 8. Paul 2 fatsoenlijke wielen onder zn kont en zie wat een enthousiasme 🙂 Moet je vaker doen!!

  According to Luc – 22:03 (op 20 September ’10)
 9. Geachte heer Van Hoof,

  Als onderdaan in den vreemde is het mij een groot genoegen U de troonrede toe te sturen, zoals ik deze heden aan de Leden van de Staten-Generaal heb voorgelezen. Het doet mij goed U een copy van dit cahier toe te sturen zodat U op de hoogte blijft van de moeilijke situatie waarin het koninkrijk zich thans bevindt.

  Mijn zoon Willem-Alexander volgt U avonturen op de voet. Kunt U mij per omgaande aangeven wanneer Uw boek verschijnt? Misschien een leuk idee voor onder onze kerstboom.

  Hoogachtend,

  ZKM Beatrix, Konigin der Nederlanden

  Leden van de Staten-Generaal,

  Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst. Intensief wordt sinds de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw kabinet. Lopende de kabinetsformatie past het huidige kabinet terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen voor het komende jaar.

  Lange tijd en wereldwijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis voelbaar blijven. Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren. Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw kabinet voorbereid moeten worden.

  Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en welvaart is een stabiel begrotingsbeleid. Aanvullende voorstellen om het jaarlijkse tekort op de begroting terug te dringen, zijn onvermijdelijk. Noodzakelijke middelen om de economie te stimuleren heeft de regering reeds ingezet. Niet langer kan dit beleid ongewijzigd worden gecontinueerd.

  Als gevolg van de dalende belastinginkomsten en de stimuleringsmaatregelen is het overheidstekort fors opgelopen. Staatsschuld en tekort stijgen tot een hoogte die op den duur niet houdbaar is.

  Structurele financiële maatregelen zullen nú genomen moeten worden. Om de hoge overheidstekorten terug te dringen komt de regering met voorstellen die de financiële positie van de Rijksbegroting op termijn zullen verbeteren. Voldaan wordt tevens aan de voorwaarden van het Europees Stabiliteits- en Groeipact, waaraan ons land gebonden is. De keuzes van de regering zijn daarbij vooral ingegeven door de wens en de noodzaak het uitgavenniveau te verlagen.

  Hoewel in Nederland de werkloosheid minder hoog is opgelopen dan in de landen om ons heen, blijft de regering zich inzetten om deze terug te dringen. In deze moeilijke tijden is het belangrijk houvast te bieden aan alle inwoners van ons land, met een beleid dat gericht is op behoud van werkgelegenheid en versterking van de economie.

  Op termijn zal de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing gekenmerkt worden door een dalend arbeidsaanbod. Het blijft noodzakelijk maatregelen te treffen die de arbeidsparticipatie vergroten, de inzetbaarheid van werknemers verbeteren en de arbeidsmobiliteit bevorderen.

  Nederland is voor zijn welvaart voor een groot deel afhankelijk van de levering van goederen en diensten aan het buitenland. Voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een sterk toenemende concurrentie op de exportmarkten. Vanwege ons relatief hoge loonkostenniveau zal ons land zich moeten blijven inspannen om de concurrentie te weerstaan door innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Een verantwoorde loonontwikkeling is daarbij een belangrijke voorwaarde.

  Een sterke en stabiele financiële sector is voor onze samenleving en ons internationaal opererende bedrijfsleven van bijzonder belang. Het is daarom essentieel dat het maatschappelijk vertrouwen in de sector wordt hersteld.
  Internationaal zijn al stappen gezet ter verscherping van het toezicht. Zo worden voorstellen voorbereid voor betere samenwerking tussen toezichthouders en versterking van de reservepositie van instellingen. De Nederlandse financiële sector heeft zélf verantwoordelijkheid getoond door het opstellen van de Code Banken. Wettelijke verankering hiervan vormt een basis om met behulp van strengere kapitaaleisen en dwingende beloningsprincipes de vertrouwensrelatie met de samenleving te herstellen. Voor het beheer van financiële instellingen die door de Staat zijn overgenomen, wordt een aparte structuur opgezet.

  Het Nederlandse pensioenstelsel is robuust in vergelijking met de stelsels van andere landen. Maar maatregelen zijn noodzakelijk omdat de stijgende levensverwachting de pensioenuitkeringen onder druk zet. Om volgende generaties na een werkzaam leven te verzekeren van een goed pensioen, ligt een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de rede. Werkgevers en werknemers hebben reeds laten blijken gezamenlijk hieraan mee te willen werken.

  Daarnaast heeft de economische crisis ernstige gevolgen voor de waarde van ons pensioenvermogen. De regering hecht eraan dat de bestaande regelgeving wordt nageleefd, teneinde het vertrouwen op lange termijn te herstellen.

  Voor de samenleving zijn niet louter financieel-economische ontwikkelingen doorslaggevend. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben evenzeer hun doorwerking in de kwaliteit van onze maatschappij. Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd. De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is. In het verleden waren reeds voortdurend inspanningen nodig om tegenstellingen en verschillen van opvatting in de samenleving beheersbaar te houden. Deze noodzaak is in onze tijd niet minder geworden. Het bieden van tegenwicht is niet alleen een taak voor de regering, maar ook voor burgers en de vele maatschappelijke organisaties die ons land telt. Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.

  Onze stijgende levensverwachting is een groot goed. Tegelijkertijd stelt zij de samenleving voor nieuwe uitdagingen. Zo zijn een adequaat onderwijssysteem, een hoogwaardige gezondheidszorg, een leefbare woonomgeving en een veilige samenleving voorzieningen die de nodige financiële inspanningen vergen. Hierbij staan kwaliteit en toegankelijkheid centraal.

  Kwaliteitsverbetering in het onderwijs is steeds een prioriteit van het regeringsbeleid geweest. Op die weg zullen nog veel stappen gezet moeten worden. Hierbij is, naast het verwerven van kennis, ook de aansluiting bij het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt van belang. In zijn afsluitend rapport heeft het Innovatieplatform voorstellen gedaan om Nederland op de lijst van kenniseconomieën te laten opklimmen van plaats tien tot in de top vijf. Bij de ambitie om ons land tot een echt kennisland te maken, horen goed onderwijs en onderzoek. In de vandaag ingediende begroting ontziet de regering het onderwijs. Daarnaast spreekt zij het bedrijfsleven aan op een hogere bijdrage voor ontwikkeling en onderzoek.

  De gezondheidszorg is in ons land van goede kwaliteit. De toegankelijkheid hiervan is voor alle Nederlanders zeer ruim. Daar staat wél tegenover dat, mede door de groeiende vraag naar zorg, de kosten in de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door steeds grotere technologische verbeteringen en de stijgende levensverwachting. Maatregelen om de kosten in de hand te houden zullen worden genomen, teneinde de doelmatigheid in de ziekenhuiszorg verder te vergroten.

  Om de toegankelijkheid en het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen dienen investeringen en doorstroming te worden bevorderd. De regering heeft maatregelen genomen om de woningbouw te stimuleren. Dit is nodig, want niet alleen de bevolking blijft groeien, maar ook het aantal huishoudens. Zeker in de Randstad is er nog steeds een grote behoefte aan goede en betaalbare huisvesting. Daarnaast blijft aandacht geboden voor de specifieke problemen van krimpgebieden.
  De regering zal de mobiliteit verbeteren door een versnelde aanpak van knelpunten in de infrastructuur. Een gerichte werkwijze zal moeten garanderen dat Nederland goed is beveiligd tegen het water. Daarnaast moet er, ook in perioden van droogte, voldoende zoet water beschikbaar zijn.

  Het veiligheidsbeleid is er al jaren op gericht om overlast en criminaliteit aan te pakken, maar ook om de kwaliteit van het leefklimaat in de wijken structureel te verbeteren. De wijkgerichte aanpak blijft een goed instrument om samen met gemeenten, burgers en woningcorporaties hieraan te werken. Het jeugdbeleid is gebaseerd op de ervaring dat preventie loont. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Schooluitval moet effectief worden bestreden. Het actief beveiligen en beschermen van de samenleving en de burger tegen intimidatie, discriminatie en geweld blijft een hoge prioriteit van de regering.

  Nederland is de op één na grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten. Het innovatieve en duurzame karakter van onze agrarische sector staat wereldwijd hoog aangeschreven. Ons land kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale voedselzekerheid door te blijven werken aan verbetering van de huidige technologieën. De overheid schept hierbij randvoorwaarden voor duurzame productiemethoden.

  De financieel-economische crisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe verweven Nederland is met de wereld om ons heen. Het wekt vertrouwen dat Europa in een moeilijke tijd slagvaardig kan opereren. Niet alleen op financieel-economisch terrein toont Europa zijn toegevoegde waarde. Ook op het gebied van duurzaamheid worden belangrijke stappen gezet. Zo wordt het komende jaar in Europa besloten over de aanscherping van emissienormen voor autoverkeer.
  In contacten met onze partners en internationale organisaties hebben de bestrijding van armoede in de wereld, de duurzaamheid van onze planeet, versterking van mensenrechten en internationale vrede en veiligheid een centrale plaats. De inzet van Nederland tijdens de afgelopen G20 en Europese topconferenties is mede in dat licht te bezien.

  Stabiliteit, vrede en goed bestuur worden gediend met samenwerking binnen internationale organisaties zoals de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Een goed toegeruste veiligheids- en defensieorganisatie draagt daartoe bij. De eerste taak van onze krijgsmacht is de zorg voor de veiligheid van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied. Daarenboven heeft Nederland ook de opdracht aanvaard bij te dragen aan internationale vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties. Grote dank zijn wij verschuldigd aan de mannen en vrouwen die zich in de afgelopen acht jaren in Afghanistan hebben ingezet, in het bijzonder in de provincie Uruzgan, om de bevolking te helpen bij het bouwen aan een betere toekomst. Ook hen die thans nog de verantwoordelijkheid dragen voor de veilige terugkeer van de laatste eenheden en materieel, willen wij in onze dank betrekken.

  Intens medeleven gaat uit naar degenen die gewond zijn geraakt bij het uitoefenen van hun taken. Diep respect zullen wij blijven voelen voor degenen die bij het vervullen van hun opdracht hun leven hebben gegeven. Zij -­ en hun nabestaanden – blijven in onze gedachten. Wij allen kunnen trots zijn op wat onder zeer moeilijke omstandigheden is verricht in Afghanistan.

  Voorbereidingen zijn getroffen om de staatkundige vernieuwingen binnen het Koninkrijk hun beslag te laten krijgen. De Nederlandse Antillen zullen als land binnen het Koninkrijk ophouden te bestaan. Curaçao en Sint-Maarten krijgen elk de status van land. De eilandgebieden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zullen als openbaar lichaam deel gaan uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. Curaçao en Sint- Maarten kunnen blijven rekenen op steun van de regering op het terrein van rechtshandhaving en goed bestuur.

  Leden van de Staten-Generaal,

  In afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet bereidt U zich voor op voorstellen die op veel beleidsterreinen bij U aanhangig worden gemaakt. Over de afhandeling daarvan zal in overleg met U moeten worden beslist. Vast staat dat veel aandacht en inspanning van U zal worden gevraagd bij de zwaarwegende beslissingen die nodig zijn om onze economische en sociale problemen het hoofd te bieden. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden.

  According to ZKM Beatrix – 14:55 (op 21 September ’10)
 10. ?????

  According to bep – 22:28 (op 21 September ’10)
 11. Volgens mij hebben we Guus weer aan boord, na al die tijd. Kerel, je mag van mij onder welke naam dan ook berichtjes plaatsen op deze site. Dat mijn webmaster dat toen niet zo leuk vond, kon ik ook niets aan doen. Man, man, eindelijk na twee jaar weer een fiets onder mijn gat en word ik toch een partij ziek. Lig hier in Samaipata al twee dagen te bedde. Zware verkoudheid volgens de dokter, was zelfs even bang voor een lichte longenontsteking, want ik voelde mijn longen in mijn rug branden. Hopelijk over twee dagen weer op pad. He Roy, oliepeilen doe je toch met een warme motor? Zal foto`s maken als ik onderweg ben, dan ga je een andere Paul zien, met crosslaarzen, helm, broek. Geinig hoor. Meteen die demper eruit slopen want nu lijkt het wel een snorfiets, wat geluid betreft. Wel een hele mooie motor. Ben echt blij, ondanks ik mijn longen uit mijn lijf blaf.

  According to Paul – 23:49 (op 21 September ’10)
 12. Warme motor dan ffies paar minuten af laten koelen zodat alle olie weer daar is waar het hoort te zijn. Weet van mijn XR die ik in een grijs verleden heb gehad dat die peilstok op het frame zat voor benzinetank, is dat nog steeds? Leuke fietsen hoor maar een CRF is het helemaal, mountainbike met 60pk…… ben wel tikkie jaloers, niet op die snottebel van je maar wel op een OR bike in zo’n OR arena! benieuwd wat voor een filmpjes dat op gaat leveren!

  According to SurfRoy – 13:50 (op 22 September ’10)
 13. Ohja je kunt het beste eens op dit forum rond neuzen :http://www.noppenforum.nl/ daar zit heel wat kennis en kijk er eens goed, ze hebben er zelfs een XR topic!!!!! Die R uitvoering gaat bloedhard maar kan ook zo stuk zijn dus take care!

  According to SurfRoy – 16:30 (op 22 September ’10)
 14. Hé Paulus, van harte beterschap en veel plezier met je nieuwe speeltje. Goeie reis terug naar Sucre. Zou willen dat ik met je mee kon reizen over de Ruta del Ché. Laat even weten wanneer je weer thuis bent.
  Iedereen een prettige dag gewenst en groetjes,
  Peer

  According to Pedro – 00:15 (op 23 September ’10)
 15. Nou zal ik dan maar een foto plaatsen van Paul op zijn nieuwe bike????
  http://www.dutchdangleberries.nl/wp-cont..

  According to SurfRoy – 08:39 (op 26 September ’10)
 16. Oh volgens mij staat de goede man er achter…….. nouja Paul en zijn nieuwe bike dan!

  According to SurfRoy – 08:39 (op 26 September ’10)
 17. Hoi Paul,

  Al weer op de been/motor?
  Top dat je weer een fiets onder je kont hebt, geeft meteen weer een gevoel van vrijheid!
  Ben benieuwd naar de nieuwe plaatjes en filmpjes.
  Je opvolger Vincent bij Motor Magazine heeft een leuk interview gedaan bij mij thuis en een stukje geschreven over mijn Guzzi V7 bobberstyle.
  Deed me weer denken aan het interview dat jij bij mij thuis deed voor dezelfde rubriek, mijn motor en ik, over de motor van Guy Timmers.
  zal je een scan mailen van het stukje.

  Beterschap
  Nico

  According to nico – 10:08 (op 27 September ’10)
 18. paulus, lang geleden! mooie brandweermotor, maar het is geen guzzi, hè

  According to sjaak – 11:27 (op 27 September ’10)
 19. Bedankt voor de tip SR, zo zie nog eens wat, zoals de eettafel van dhr P van Hooff… Whahahaha!! Hij is wel errug rood he Paul??!! Maar begin nu toch ook weer een tikkie jaloers te worden, vrijheid en 2 wielen…hier is de focking herfst echt ingetreden, ffies wennen hoor.

  According to Luc – 10:44 (op 28 September ’10)
 20. Hee Paulus ben je alweer beter? Toch prettig dat ik http://www.guzzigalore.nl kan volgen in Iran…FB, lukt mij niet om op te komen. Kan ik alleen in Farsi vinden. Te ingewikkeld voor mij. Iran is prachtig. De mensen zijn ontzettend lief, behulpzaam en nieuwsgierig. Verder wemelt het hier van siertuinen, dichters, heerlijk eten en een brandende zon.
  Ik heb een paar foto;s geschoten van Iraanse motoren compleet met perzische zadeltassen. Sommige motoren met chinese motors erin, moest ik erbij zeggen van een Iraanse man. Zodra ik thuis ben zal ik de foto’s naar je sturen Paul.

  Tot gauw weer.

  Kus van Da zus

  According to Daantje – 16:11 (op 28 September ’10)

Share This:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *