Sucre brandt

Het was een heftige dag gisteren. Het doorgaans zo rustige Sucre ontplofte. De strijd ging tussen de plaatselijk studenten, moreel gesteund door alle Sucrenses, en de politie uit La Paz en het plaatselijke korps. De politie schoot honderden traangasgranaten af. De studenten gooiden met zwaar vuurwerk en schoten terug met katapulten, sommigen zo groot dat ze door drie man werden bediend. De projectielen waren bakstenen die zeker honderd meter verder op de schuilenden oproerpolitie terecht kwamen. De strijd concentreerde zich rond het Plaza Central tegenover de kathedraal. Honderdvijftig mensen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De kroeg Joyride van mijn motormaatje Gert ligt op ‘steenworp’ afstand van het plein. De binnenstad ging gesluierd onder een wolk van traangas en de zwarte rook van brandenden banden. Een politieman op een motorfiets raakte op het plein geïsoleerd en werd belaagd door tientallen studenten. Hij kreeg zijn motor niet op tijd aan de praat en werd door de menigte bijna doodgeslagen. Hij kon nog maar net wegkomen, bloedend uit mond en oren.

Daarna barstte de strijd tussen de oproerpolitie en de studenten goed los.Overal in de stad hoorde je explosies. Rotjes weliswaar, maar dan van het kaliber dynamietstaaf. Zo nu en dan voelde ik de luchtdruk. De politie werd verschillende keren teruggedrongen door de wild met stokken zwaaiende en “hija de puta” schreeuwende studenten. Vooral de driemankatapulten bleken effectieve aanvalswapens. Op het tweehoogbalkon van Joyride zag ik de stenen en de traangasgranaten met tientallen voorbij suizen.
Eerder op de dag kwam ik twee keer midden in een traangaswolk terecht en begrijp inmiddels waarom het zo’n geliefd defensiemiddel is. Ik raakte gedesorienteerd, kreeg braakneigingen en ging uiteindelijk bijna tegen de vlakte. Het gas schraapte langs mijn keel en deed me gevoelsmatig stikken. Om mijn ogen te beschermen smeerde ik mijn gezicht in met magnesiumpoeder. De studenten komen je meteen te hulp. Ze spuiten azijn achter in je keel dat de werking van het gas neutraliseert. Een sigaret roken helpt ook. En klaar ben je voor de volgende gaswolk.
In de namiddag trok de politie zich uit het centrum terug. Zo’n duizend studenten marcheerden af naar La Glorieta, een militaire basis die vijf kilometer buiten de stad ligt. De inwoners van Sucre hingen uit de ramen en moedigden de studenten aan. Twee kilometer voor La Glorieta raakte de gang uit de pas. Het was inmiddels donker. Het miezerde. We hoorden een paar zeer luide explosies. Op de heuvels konden we de silhouetten van tientallen oproeragenten zien. Daarna stuitten we op een kordon agenten die tientallen traangasgranaten afschoten. De paniek was groot, de mars voorbij. Daarna vond ik het welletjes. Nam een taxi en ging naar mijn hostal.

In grote lijnen: de onlusten hingen al een tijdje in de lucht. Bolivia is erg verdeeld geraakt door de politieke koers van Evo Morales en zijn partij MAS (Movimiento al Socialismo). De Boliviaanse president volgt de communistische lijn van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Een nieuwe grondwet is in de maak. Voor de inhoud van de nieuwe constitutie wordt gevreesd. Bolivia dreigt met de komende grondwetsvernieuwing definitief de communistische kant op te gaan. Sucre speelt in het politieke proces een strategische rol. De Sucrenses willen dat in de nieuwe grondwet wordt bepaald dat de regeringszetel terugkeert naar Sucre. Op zijn minst willen ze het in een referendum al dan niet beslist zien. Nu zetelt het parlement in La Paz. De Asamblea Constituyente, de commissie die de nieuwe grondwet voorbereidt, dient om grondwettelijke redenen zitting te houden in het Theatro Mariscal in Sucre. Door het theater te beschermen weerhouden de Sucrenses de commissieleden hun werk te doen en traineren ze het proces van de grondwetswijziging.
Gisteren vloog de vlam in de pan door de komst van de commissieleden naar het militaire kamp La Glorieta. Zij worden begeleid door honderden uit La Paz meegereisde campesinos. De studenten hadden gisteren niet veel moeite om de oproerpolitie van het lijf te houden. Ze vrezen evenwel de campesinos die taai en vasthoudend zijn. Men spreekt ook over de ponchos rojos, geharde boeren in rode ponchos die nergens voor terugdeinzen. Vandaag dreigt de confrontatie.

A modified Babelfish translation in funny English:
It was a violent day yesterday. The quiet city of Sucre exploded. The battle took place between the local students, moral supported by all Sucrenses, and the police force from La Paz and the local police corps. The police force fired hundreds of teargas granates. The students threw back with heavy fire works and shots with catapults , some so big that they were held by three men. The projectiles flew hundred meters and landed on the heads of the riot police force. The fight was concentrated around the Plaza Central, in front of the cathedral. Hundred fifty people were treated in hospital. The bar Joyride of my buddy Gert lies on a `stone throw` distance of the square. The centre was covered under a cloud of teargas and the black smoke from burning tires. A police man on a motorcycle was trapped in the centre an besieged by dozens of students. He couldn´t get his engine running and nearly got killed.
After this incident all hell broke loose. Everywhere in the city you hearded explosions. I sensed the pressure of the explosions. The police force was pushed back several times by the students, shouting: “Hija the putas” and all. Especially the three man catapults proved to be effective attack weapons. On the balcony of Joyride I saw stones and teargas granates flying by, with dozens.
Earlier that day I was in the middle of two teargas clouds . It´s an effective weapon. I got disorientated, inclinations and went eventually almost streched. The gas scraped along my throat. Felt like suffocating. To protect my eyes I rubbed my face with magnesium powder. The students help you immediately whe they see that you´re in trouble. They inject your throat with vinegar to neutralize the effect of the gas. Smoking a cigarette also helps. And ready are you for the next cloud of teargas. In the afternoon the police force withdrew himself from the centre. About thousand students marched on to La Glorieta, a military camp, five kilometres outside the city. The inhabitants of Sucre encouraged the students. Two kilometres from La Glorieta the march stopped. It was dark. It drizzled. We heard a couple very loud explosions. On the hillocks we could see the silhouettes of dozens of riot agents. Afterwards we ran up against a wall of policemen who fired dozens of teargasgranates. Panic all over. Then I counted my blessing, took a taxi and left for my hostal.

Roughly: the riots where in the air for a while. Bolivia has been divided by the political line of Evo Morales and its party MAS (Movimiento already Socialismo). The Bolivian president follows the communist line of the Venezuelan president Hugo Chávez. A new constitution is coming up. The Bolivians fear the contents of the new constitution. Bolivia will be become a red country. Sucre plays a strategic role in the political process. The Sucrenses want that it is stipulated in the new constitution that the government seat returns to sucre. At least they want a referendum. Now the parliament is established in La Paz. The Asamblea Constituyente, the commission that prepares the new constitution, must held their sessions for constitutional reasons in the Theatro Mariscal in sucre. By protecting the theatre the Sucrenses delay the process of the amendment to the constitution. Yesterday all hell broke loose by the arrival of the commission members to the military camp La Glorieta. They are accompanied by hundreds of campesinos from La Paz. The students had no troubles defending themselves from the police and fought bravely. They fear however the campesinos who are tough and tenacious. One speaks also about the ponchos rojos, hardened farmers in red ponchos who are tough as nails. Today the confrontation threatens.

Promote Paul: Mail to a friend | Post to del.icio.us | Digg! | Translate Dutch to English

 1. Goh, en dat net op het moment dat je je een beetje begon te vervelen…komt dat ff goed uit!
  Ik ga nu maar eens even naar Adam rijden om te kijken of er nog Paul vrienden zijn.

  Wees voorzichtig Paul, sterke jomgen of niet, een kogeltje gaat overal doorheen…

  Grtz

  According to Luc – 17:05 (op 24 November ’07)
 2. zit iedereen in de Koe en ben ik de enige lezer?
  Hoe staat het ermee Paul, is alles rustig nu of zijn de capirossi’s de straten aan het vegen?
  Nico

  According to nico – 23:50 (op 24 November ’07)
 3. Capirossi? Wat heeft die met die oproer te maken? OK hij is dan van Ducati overgestapt naar het Suzuki MotoGP team, maar die testen toch niet in Bolivia????? OK Paul nu het begint er spectaculair uit te zien, fraaie foto’s ook. De agent op die Kalesakie was inderdaad niet te benijden, dan word je redelijk wanhopig wanneer je de fiets niet aangetrapt kirjgt. Vandaar dat ik een CRF450X heb besteld, met e-starter…..

  Zeg meiden waren jullie gisteren nog in de Koe? Ik was er rond een uurtje of 8, beneden rond gekeken, toen boven maar een biertje gaan happen, kwam in gesprek met 3 meiden, daar nog een biertje mee gedronken, vroegen of ik zin had om met hun mee te gaan stappen, maar ik had nog een andere afspraak in Den Haag. Dus ben ik daar maar naar toe gegaan, lag ik toch nog op tijd in bed (al was het niet de mijne). Jammer dat ik jullie mis gelopen ben, maar nu moet ik snel mijn koffers pakken (met 3000 chocolade letters en 5 ton pepernoten).

  Paul, blijf je wel uitkijken?

  According to Roy – 06:46 (op 25 November ’07)
 4. Das nou ook mooi, alleen de bikels in de Koe. Geen spoor van van Roy, met 3 meiden mee ja ja.. de nicht. Ook gemist Vasillis Thomas Aksel Pi Bruce Kees Nico Ilana Sigrid Daan Stella en Jan… wat was er nu belangrijker dan een Bavje drinken in de Koe.
  Heb toch nog ff een lekker biertje gedronken met Luc Guuz Maurice en Roel was het toch nog gezellig op mn verjaardag.
  Thanks gasten, Lator

  According to har en bep – 16:55 (op 25 November ’07)
 5. Jeempig, ik ga effe twee dagen naar Zwolle en Paul ontketend een revolutie!
  Pas je wel op Paul met het plaatsen van videootje op het internet waar mensen duidelijk herkenbaar zijn…
  Dat kan in een later stadium zwaar tegen ze gebruikt worden…
  Dus de Koe was een gedeeltelijk succes?!?
  Wie gaat er nou om 8 uur de kroeg in Roy, geen wonder dat er nog niemand is…
  Viva Paul, Viva Bolivia, Viva MotoGuzzi.
  Als die agent op een guzzi had gezeten hadden ze hem niet aangevallen.
  Hoe zit dat Paul, jij moet toch de grens over om je visum te vernieuwen?
  Kan je de stad nog wel uit?
  Info, info, please, of ligt het internet verkeer geheel plat in Boli…?

  According to Pi. – 17:39 (op 25 November ’07)
 6. Hallo Paul,

  “Vroeger”, toen je nog maar net begonnen was je journalisten opleiding wilde jij volgens mijn herinnering altijd oorlogs-correspondent worden. Een droom is uitgekomen. Ik voer op dit moment ook een soort oorlog. De Sinterklaasoorlog. met 4 kinderen valt die man echt niet mee.

  Groet,
  Marleen van Mameren

  According to marleen van mameren – 19:50 (op 25 November ’07)
 7. Hoe voelt dit nu Paul???

  Marleen weet het ook nog,oorlogscorrespondent worden.dat was wel wat(na het zien van de ‘‘killing fields’‘).
  Ik dacht we vrijdag naar de kroeg zouden gaan.Heb ik weer wat gemist.Ziet er goed uit Paul,die opnamens.De camera houd je gewoon niet bij,al hoor ik wel duidelijk een rokers gehijg en gekuch.
  Hou jezelf heel gozer.Blijf je bij….

  According to Kees – 21:34 (op 25 November ’07)
 8. http://www.nieuws.nl/488361

  Ja,Dames en Heren Beelden had U al gezien maar in anal zijn ze er ook achter;Het rommelt in Bolivia
  Groet…..

  According to Kees – 22:07 (op 25 November ’07)
 9. Paul, laat regelmatig wat van je horen. Wij krijgen hier helemaal geen nieuws binnen uit Bolivia, alleen dan dat stukje op nieuws.nl wat niet wordt overgenomen door andere nieuwsbronnen. Geef even wat updates. Wat is de toestand? Politie heeft zich teruggetrokken? Gevangenis bestormd? Laat wat van je horen!
  (Makkelijk praten natuurlijk, hier vanaf de bank, waarschijnlijk staat het internet hardstikke uit daar)

  According to Vasilis – 23:05 (op 25 November ’07)
 10. nou, ik had wel een excuus, moet op mijn kleindochter passen omdat Renske weer een weekje ziekenhuis moet doen.
  helaas.
  capirossi Roy betekent zo ongeveer hetzelfde als poncho rojos, vandaar.
  nog nieuwe beelden Paul?
  nico

  According to nico – 23:07 (op 25 November ’07)
 11. Ja jongens en meiden. Heb een hoop info. Internet is langzaam. Vandaag twee keer gericht op me geschoten in een stille straat. Hoorde de kogels langs mijn kop in de muur ketsen. De politie is massaal de stad ontvlucht. Vier doden.

  According to Paul – 23:31 (op 25 November ’07)
 12. Har en Bep, ik kon niet komen omdat ik een bruiloft in het buitenland had….anders had was ik wel even gekomen.
  Paul, heb jij weer………waanzinnige foto’s! Pas wel goed op jezelf! Ik ga vanavond met je zuster naar een concert, Ryan Adams & The Cardinals.

  According to Aksel – 10:54 (op 26 November ’07)

Share This:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *